TRUNG TÂM NHA KHOA LIFE

153 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1,TP.HCM